HastalıklarKanser Hastalıkları

Mide Kanseri Tedavisi ve Belirtileri

Mide Kanseri  ,Mide Kanserinin Belirtileri Nelerdir? , Mide Kanserinin Nedenleri Nelerdir? Mide Kanserinden Korunmak İçin Neler Yapılabilir? ,Mide Kanseri Teşhisi  ,Mide Kanseri Türleri  ,Mide Kanseri Evreleri  ,Mide Kanseri Tedavisi  ,

Mide kanseri genel olarak midede oluşan dokuların bir ya da birden fazlasının normalin dışında bir değişim göstererek hızlı bir şekilde çoğalmasıdır. Aşağıda mide kanseri belirtileri, nedenleri , türleri , teşhisi ve  tedavisi hakkında ayrıntılı bilgiler vereceğiz. Mide ile ilgili rahatsızlıklarınızda doktorunuza danışmanız gerektiğini unutmayın ve erken önleminizi alınız. Yazımız sadece bir önbilgidir.

Mide Kanseri 

Mide kanseri , kanser hücrelerinin midenizin iç tabakasında oluştuğunda başlar . Bu hücreler bir tümöre dönüşebilir.Mide kanseri denilen, hastalık genellikle yıllarca yavaş yavaş büyür.  Mide kanseri genellikle mideyi tutan mukus üreten hücrelerde başlar. Bu tip kansere adenokarsinom denir.

Son birkaç on yıldır, mide ana bölümünde (mide gövdesi) kanser oranları dünya çapında düşmektedir. Aynı dönemde, midenin üst kısmının (kardia) yutma tüpünün (özofagus) alt ucunu karşıladığı bölgedeki kanser çok daha yaygın hale gelmiştir. Midenin bu bölgesine gastroözofageal bileşke denir.

Mide Kanserinin Belirtileri Nelerdir?

Mide Kanserinin Belirtileri Nelerdir?

Diğer tüm kanser türlerinde olduğu gibi ilk aşamalarda kişinin fark edebileceği ve doktora gitmesini gerektirecek kadar ciddi  belirtileri görülmeyebilir. Bu yüzden de rutin kontrollerin yapılmasının önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Mide kanserinin daha sonraki aşamalarında ise hastaların neredeyse yarısından fazlasında kontrol sırasında midede ele gelebilen bir kütle hissedilir. Bunun dışında  ;

 • yorgunluk
 • yemek yedikten sonra şişkinlik  hissi
 • küçük miktarlarda yiyecek yedikten sonra kendinizi rahat hissetmemeniz
 • şiddetli, kalıcı mide ekşimesi
 • her zaman mevcut olan ciddi hazımsızlık
 • açıklanamayan, kalıcı mide bulantısı
 • karın ağrısı
 • devamlı kusma
 • istenmeyen kilo kaybı kanserin belirtileri arasında yer almaktadır.

Mide Kanserinin Nedenleri Nelerdir?

Mide kanserinin nedenleri arasında daha önce ailede bu rahatsızlığı geçirenlerin olması ve kalıtım büyük önem taşır, Bunun dışında aşırı miktarda tuz tüketilmesi, helikobakteriler ve bunun sonucunda oluşan enfeksiyonlar, meyve ve sebze tüketiminin yetersiz miktarda olması, aşırı sigara tüketimi, iyi derece pişmemiş ve aşırı derece yanmış kırmızı etin tüketilmesi ve aşırı kilolu olmak sayılabilir.

Mide Kanserinden Korunmak İçin Neler Yapılabilir?

Mide Kanserinden Korunmak İçin Neler Yapılabilir?

Her şeyden önce düzenli ve rutin doktor kontrolleri ve gerekli tetkikler tüm hastalıkların tedavisi ve erken teşhisi için büyük önem taşır. Bunun dışında alkol ve sigara tüketiminin azaltılması veya bırakılması gerekir. Ayrıca düzenli egzersiz ve spor yapılması, çok soğuk ve çok sıcak sıvı tüketiminden kaçınmak ve yapay yiyeceklerden kaçınmak mide kanserinden korunmak için oldukça önemlidir.

Mide Kanseri Teşhisi 

Mide kanserli kişiler erken evrelerde belirtileri nadiren gösterdiğinden, hastalığın daha ilerlemesine kadar sıklıkla teşhis konulmaz.

Tanı koymak için, doktorunuz önce bir fizik muayene yapacaktır . Ayrıca H. pylori bakterisinin varlığına yönelik bir test de dahil olmak üzere bir kan testi isteyebilirler . Doktorunuz mide kanseri belirtileri gösterdiğini düşünürse daha fazla tanı testi yapılmalıdır. Tanı testleri özellikle şüpheli tümörleri ve mide ve özofagusta diğer anormallikleri arar. Bu testler şunları içerebilir:

 • üst gastrointestinal endoskopi
 • biyopsi
 • CT taramaları ve X-ışınları gibi görüntüleme testleriMide Kanseri Türleri 

Mide Kanseri Türleri 

Birkaç farklı mide kanser çeşiti vardır. Mide kanserinin% 95’inden fazlası mide astarının hücrelerinde gelişir ve adenokarsinom olarak bilinir.

Daha az görülen mide kanseri türleri, mide duvarında kas veya bağ dokusunda gelişen lenf bezi  ve mide-bağırsak stromal tümörleri (GİST) gelişen lenfomadır.

Mide Kanseri Evreleri 

 1.  Evre 0’da, mide duvarının mukozasının iç tabakasında (en içteki tabaka) anormal hücreler bulunur. Bu anormal hücreler kansere dönüşebilir ve yakınlardaki normal dokuya yayılabilir. Evre 0 da in situ karsinom olarak adlandırılır .
 2. Evre I’de, mide duvarının mukozasının iç tabakasında (en iç tabaka) kanser oluşmuştur. Evre I, kanserin yayıldığı yere bağlı olarak evre IA ve evre IB’ye bölünmüştür.
 3. Evre II mide kanseri, kanserin yayıldığı yere bağlı olarak evre IIA ve evre IIB’ye ayrılır. Evre IIA: Kanser, mide duvarının (yani serosa yanındaki doku tabakası) formasyonuna yayılmıştır; veya mide duvarının kas tabakasına yayılmıştır ve tümörün yakınındaki 1 veya 2 lenf nodunda bulunur; veya mide duvarının submukozuna (mukozadan sonraki doku tabakası) yayılmış olabilir ve tümörün yakınında 3 ile 6 lenf nodunda bulunur.
 4. Evre IIB: Kanser,  mide duvarının serosa (en dış tabaka) yayılmış; veya mide duvarına ait olan artrosa (serosa yanındaki doku tabakası) yayılmıştır ve tümörün yakınındaki 1 veya 2 lenf nodunda bulundu; veya mide duvarının kas tabakasına yayılmıştır ve tümörün yakınında 3 ile 6 lenf nodunda bulunur; veya mide duvarının submukozuna (mukozadan sonraki doku tabakası) yayılmış olabilir ve tümörün yakınında 7 veya daha fazla lenf nodunda bulunur.
 5. Evre III mide kanseri, kanserin yayıldığı yere bağlı olarak evre IIIA, evre IIIB ve evre IIIC’ye ayrılır. Evre IIIA: Kanser mide duvarının serosa  tabakası ve tümörün yakınındaki 1 veya 2 lenf nodunda bulunur.  Evre IIIB: Kanser; dalak, enine kolon, karaciğer, diyafram , pankreas, böbrek, böbrek üstü bezi veya ince bağırsak gibi yakın organlar ve tümörün yakınındaki 1 veya 2 lenf nodunda bulunabilir. Evre IIIC: Kanser  dalak, enine kolon, karaciğer, diyafram, pankreas, böbrek, böbrek üstü bezi veya ince bağırsak gibi yakın organlar ve tümörün yakınında 3 veya daha fazla lenf nodunda bulunabilir.Mide Kanseri Tedavisi 

Mide Kanseri Tedavisi 

Mide kanseri olan hastalar için farklı tedavi tipleri mevcuttur. Bazı tedaviler standarttır (şu anda kullanılan tedavi) ve bazıları klinik çalışmalarda test edilmektedir. Bir tedavi klinik araştırması, mevcut tedavileri iyileştirmeye ya da kanser hastaları için yeni tedaviler hakkında bilgi elde etmeye yardımcı olan bir araştırma çalışmasıdır. Klinik çalışmalar, yeni bir tedavinin standart tedaviden daha iyi olduğunu gösterdiğinde, yeni tedavi standart tedavi haline gelebilir. Hastalar klinik araştırmaya katılmayı düşünmek isteyebilir. Bazı klinik çalışmalar sadece tedaviye başlamayan hastalara açıktır.

Mide Kanseri Ameliyatı

Ameliyat, mide kanserinin tüm aşamalarında yaygın bir tedavi yöntemidir.

Mide Kanseri Ameliyatı

Subtotal gastrektomi: Mide kanserinin, yakındaki lenf düğümlerinin ve tümörün diğer organ ve organlarının parçalarını içeren kısmının çıkarılması. Dalak çıkarılabilir. Dalak, üst karındaki kanı filtreleyen ve eski kan hücrelerini uzaklaştıran bir organdır.

Total gastrektomi: Tüm midenin, yakındaki lenf düğümlerinin ve özofagusun, ince bağırsağın ve tümör yakınındaki diğer dokuların kısımlarının çıkarılması. Dalak çıkarılabilir. Özofagus ince bağırsağa bağlanır, böylece hasta yemeye ve içmeye devam edebilir.

Tümör mideyi bloke ediyorsa kanser standart cerrahiyle tamamen kaldırılamazsa, aşağıdaki prosedürler kullanılabilir:
 • Endolüminal stent yerleştirilmesi: Bir geçidin (arterler veya yemek borusu gibi) açık kalması için bir stentin (ince, genişleyebilir tüp) yerleştirilmesi için bir prosedür. Mide içine veya dışına geçişi bloke eden tümörler için, hastanın yemek yemesine izin vermek üzere yemek borusundan mideye veya mideden ince bağırsağa stent yerleştirmek için ameliyat yapılabilir.
 • Endolüminal lazer tedavisi: Bir lazer takılı endoskopun (ince, ışıklı tüp) vücuda yerleştirildiği bir prosedür.
 • Gastrojejunostomi: Mide bölümünün, bağırsağın ince bağırsağa tıkanmasını engelleyen kanserle çıkarılması. Mide, gıda ve ilacın mideden ince bağırsağa geçmesine izin vermek için jejunuma (ince bağırsağın bir kısmı) bağlanır.

Kemoterapi 

Kemoterapi, kanser hücrelerinin büyümesini durdurmak için ya da kanser hücrelerini  öldürmek  için  ilaç kullanımına dayanan bir kanser tedavisidir . Kemoterapi ağız yoluyla alındığında veya damar veya kas içine enjekte edildiğinde, ilaçlar kan dolaşımına girer ve vücut boyunca kanser hücrelerine ulaşabilir .Kemoterapi doğrudan beyin omurilik sıvısına, bir organa veya karın gibi bir vücut boşluğuna yerleştirildiğinde, ilaçlar çoğunlukla bu bölgelerdeki kanser hücrelerini etkiler.  Kemoterapinin verilme şekli tedavi edilen kanserin tipine ve evresine bağlıdır.Radyasyon tedavisi

Radyasyon tedavisi

Radyasyon tedavisi , kanser hücrelerini öldürmek veya büyümelerini engellemek için yüksek enerjili röntgen veya diğer radyasyon türlerinin  kullanılması ile yapılan bir kanser tedavisidir .

Kemoradyoterapi

Kemoradyoterapi, kemoterapi ve radyasyon tedavisini her ikisinin de etkisini arttırmak için birleştirir. Ameliyat  sonrası verilen kemoradyoterapi, kanserin geri gelme riskini azaltmak için adjuvan tedavi olarak adlandırılır.

Mide Kanseri Yaşam Süresi

Ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyada insanlar çeşitli rahatsızlıklara yakalanıyorlar. Bu rahatsızlıkların en ölümcül olanı ise kanser olarak bilinir. Kanser türleri kendi içerisinde çeşitlilik barındırır. Bu kapsamda özellikle son zamanlarda vaka sayısının arttığı Mide kanseri birçok insan tarafından bilinir. Söz konusu kanser türü insanın sindirim sisteminin başlangıcı olan midede yer alır. Söz konusu kanser türü genelde 50 yaşından sonra meydana geldiği tespit edilmiştir. Bu tespit sonrasında söz konusu kansere neyin sebep olduğu konusunda çeşitli araştırmalar yapılmaya devam ediyor. Ancak yapılan bazı araştırmalara göre midede görülen helicobacter pylori ismi ile bilinen bakteriden dolayı insanlar mide kanserine yakalanır. Elbette bu kanser türüne yakalanan insanların yaşam süresi konusunda çeşitli değerlendirmeler yapılır. Özellikle  bu çalışmalar  konusunda yapılan değerlendirmelere göre kanserin evresi süreyi etkiliyor.

Yaşam Sürelerinin Evrelere Göre Tanımlanması

Kansere yakalanan insanlar derhal tedaviye başlaması önerilir. Bunun yanında özellikle birinci evrede tedaviye yakalanan insanların % 75 inden fazlası 10 yıldan fazla yaşam süresi bulunur. Bunun yanında ikinci evrede bu oran % 50, üçüncü evrede % 5 ile %25 arasında hastalar 10 yıl süren yaşamları devam eder. Fakat özellikle dördüncü evreye yakalanan hastalar %2 ile 3 oranındaki hastalar en fazla 10 yıl yaşam mücadelesi verebilir.

 

Kanser ciddi bir hastalıktır ve dikkat edilse de insanların başına gelmektedir. Blog yazımızda sadece kanser hastalarını değil aileleri de bilinçlendirmeye hedefledik. Umarım işinize yarayan bir yazı  olacaktır. Sağlıklı uzun ömürler dileriz.

 

Devamını Gör

SanalDoctor

sanaldoctor.com administrator

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir